Blauw Wit '34 Commissies - Blauw Wit '34

Blauw Wit '34 Commissies

Blauw Wit '34 Commissies

____________________________________________________________________________
Commissie Communicatie & Middelen
Deze commissie is samen met de voorzitter verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de website, de clubapp, de beeldkrant en alle andere uitingen van de vereniging. Hierbij behoort ook alle apparatuur die ervoor nodig is om dit tot stand te brengen. 
Voor de commissieleden of mailcontact klik hier.

____________________________________________________________________________
Commissie Commerciële zaken
Deze commissie is, samen met de voorzitter, verantwoordelijk voor het commerciële beleid van onze vereniging. Alle contacten die te maken hebben met sponsoring, shirtsponsors en dergelijke moeten gemeld worden aan deze commissie. Heeft u vragen of bijzondere ideeën, neem dan contact met onze commissie op. 
Voor de commissieleden of mailcontact klik hier.

____________________________________________________________________________

PR 
Samen met de voorzitter zorgt deze commissie voor de gehele PR van onze vereniging en de communicatie richting sponsoren. Dit houdt in zorgen voor goede contacten met andere verenigingen, de kranten, maar ook met allerlei belangenorganisaties in onze omgeving bijvoorbeeld Dorpsbelang Goutum.

____________________________________________________________________________
HRM
Circa 200 vrijwilligers steken de handen uit de mouwen om het voetballen mogelijk te maken. Momenteel wordt er gewerkt aan de organisatie van het werven, selecteren, plaatsen en behouden van vrijwilligers. 

____________________________________________________________________________
Commissie Maatschappelijke Zaken (i.o.)
De commissie Maatschappelijke Zaken wordt in het voorjaar 2015 geïnstalleerd. Wij hebben drie Blauw Witters bereid gevonden de maatschappelijke activiteiten, zoals G-voetbal, Friends of Stars in their Eyes, Stichting Amurang, Zienn en Fier Fryslan, te coördineren en eventueel verder uit te bouwen. 
Voor de commissieleden of mailcontact klik hier.

Friends of Star in their Eyes
Star in their Eyes is een initiatief dat is ontstaan bij de voorbereiding op het WK in Zuid-Afrika. Enkele gerenommeerde amateurclubs uit Nederland zijn gevraagd een bijdrage te leveren aan een project dat middels de voetbalsport de jeugd uit de Townships willen helpen. Inmiddels zijn we in 2015 en is het WK allang gespeeld maar Blauw Wit '34 blijft een rol spelen in de Townships. Jaarlijks organiseren we een aantal evenementen waarbij we geld of materialen inzamelen om hetgeen destijds is ingezet ook na het WK te kunnen voortzetten.

G-voetbal
G-voetbal is voor mensen die graag willen voetballen maar die door een lichamelijke of geestelijke beperking niet deel kunnen nemen aan het reguliere voetbal. Als enige voetbalclub in Leeuwarden (en omgeving) biedt Blauw Wit ’34 deze kinderen sinds 2009 de mogelijkheid om te voetballen. De spelertjes trainen éénmaal per week op de woensdagmiddag. Voorts wordt deelgenomen aan de door de KNVB georganiseerde noordelijke competitie G-voetbal. De organisatie van het G-voetbal binnen Blauw Wit ’34 is in handen van een speciaal daarvoor in het leven geroepen commissie.

Fier Fryslan
Fier Fryslan biedt een Veilige Veste aan meisjes die het slachtoffer zijn geweest van loverboys of huiselijk geweld. Voetbal is voor deze meisjes een uitlaatklep in een veilige omgeving. Wij stellen trainers en materialen beschikbaar zodat 15 meisjes op rustige dagen kunnen trainen. Veilige Veste en Blauw Wit ’34 hebben hun netwerk gebruikt om voor de meisjes voetbalschoenen en kleding beschikbaar te stellen.

Stichting Amurang
Deze stichting faciliteert projecten ter verbetering van het welzijn van kansarme kinderen en ouderen in Indonesië, door waarden en normen te ontwikkelen vanuit een christelijke visie. Eenmaal per twee jaar stelt Blauw Wit ’34 haar accommodatie en vrijwilligers beschikbaar voor het organiseren en spelen van een wedstrijd waarvan alle opbrengsten ten goede komen aan stichting 

____________________________________________________________________________
Senioren commissie
De seniorencommissie is verantwoordelijk voor de elftallen 4 t/m 11. Wij zullen ons dus vooral focussen op deze seniorenteams. Ons voornaamste doel is om er voor te zorgen dat elk team zijn favoriete spel kan uitoefenen. Dit zal voornamelijk op een recreatieve manier gebeuren. Daarnaast willen we ook zorgen voor een goede doorstroming vanuit de junioren, zodat we met zoveel mogelijk seniorenelftallen op zaterdag kunnen blijven voetballen. Zo willen we zorgen dat ieder lid elke zaterdag met veel plezier en met 100 procent inzet op het veld staat.

____________________________________________________________________________
Commissie Ledenadministratie en Sportlink
Deze commissie is samen met de secretaris verantwoordelijk voor een juiste en correcte ledenadministratie en een tijdige inning van de contributie. Blauw Wit '34 gebruikt Sportlink voor de administratie van voetbalzaken zoals ledenadministratie, financiële administratie maar ook wedstrijdplanning en het elektronische wedstrijdformulier enzovoorts. Het doel is om alle mogelijkheden van dit systeem zo effectief mogelijk in te zetten. 

____________________________________________________________________________
Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor het plannen en indelen van wedstrijden van al onze voetbalteams. Ook het inplannen van oefenwedstrijden, uitstellen van wedstrijden e.d. moet allemaal via de wedstrijdcoördinator geregeld worden. Er is bij Blauw Wit '34 een wedstrijdcoördinator voor de senioren (veld) en jeugd (veld) en voor het zaalvoetbal.

____________________________________________________________________________
Archief
Onze vereniging bestaat sinds 1934. Dat weten we, omdat er door de jaren heen altijd foto's, documenten, uitslagen enzovoorts zijn verzameld en bewaard. Ook voor de toekomst is deze verzameling erg belangrijk. 

____________________________________________________________________________
Jeugd

Jeugdcommissie
De jeugd is de grootste afdeling van onze vereniging en bestaat uit meer dan 650 leden. De jeugdcommissie zorgt ervoor dat alles goed verloopt voor onze jeugdelftallen. Het ondersteunen van coördinatoren en leiders en het organiseren van toernooien en overige jeugdactiviteiten behoren tot de kerntaken van deze commissie. Het aantal jeugdleden is nog altijd sterk groeiende wat een grote motivatie is voor alle vrijwilligers van deze commissie.

Coördinatoren, leiders en trainers
Een tiental coördinatoren sturen alle 50 leiders van onze jeugdteams aan. Samen met de trainers van de jeugdteams zorgen zij ervoor dat wekelijks alle spelers kunnen trainen en zaterdag de wedstrijd kunnen spelen.

Dames/meisjescommissie
Sinds vele jaren kunnen dames en meisjes ook terecht bij onze vereniging. De laatste jaren neemt het aantal dames en meisjes enorm toe. Dit is ook de reden dat Blauw Wit '34 hier voldoende aandacht aan wil besteden. Vandaar een speciale commissie voor deze speelsters.

Ministars
Ook de jongste spelers (vanaf 4 jaar) kunnen bij Blauw Wit '34 terecht. Elke zaterdagmorgen is het hoofdveld een uur voor de allerkleinsten beschikbaar. Wanneer de temperatuur voor deze spelers te laag wordt hebben wij een grote sporthal waarin zij hun talenten kunnen tonen. Spelenderwijs worden zij dan prima voorbereid op de F-teams waarin zij vanaf hun 7e jaar kunnen gaan spelen.

Toernooicommissie
Jaarlijks organiseert Blauw Wit '34 een aantal toernooien. Bijvoorbeeld het Eeuwke Reidsma toernooi dat gespeeld wordt op 7 zaterdagen in januari en februari en de Leeuwarder Kampioenschappen in mei. De toernooicommissie zorgt ervoor dat alles vlekkeloos verloopt.

Overige activiteiten
Tijd voor ander plezier is er ook. Iedere week hebben we een “F-team van de week”. Dit F-team gaat samen met de tegenstander na de wedstrijd in de kantine taart eten. Wanneer het eerste elftal thuis speelt hebben wij een 'Pupil van de wedstrijd'. Een speler uit één van de F-teams heeft de eer voorafgaand aan de wedstrijd op het hoofdveld het eerste doelpunt bij de tegenstander te mogen scoren. Wanneer de Sint weer in het land is brengt hij natuurlijk een bezoek bij Blauw Wit '34. Alle ministars en F-pupillen gaan dan feesten in de sporthal van Blauw Wit '34 en wie weet neemt hij voor iedere spelertje een cadeautje mee.

Grote Clubactie
Deze activiteit kan alleen doorgaan wanneer er voldoende vrijwilligers zijn. Het slagen van de Grote Clubactie is belangrijk om financiële middelen te genereren. Hierdoor kunnen we dingen realiseren zoals eerder genoemde activiteiten, maar ook bijvoorbeeld de aanschaf van de goaltjes voor onze nieuwe ministars.Scheidsrechter
Er kan geen wedstrijd gespeeld worden zonder scheidsrechter. Elk jaar worden er scheidsrechters gezocht, opgeleid en begeleid voor het leiden van jeugd- en seniorenwedstrijden op hun eigen gewenste niveau. Jaarlijks worden er clubcursussen georganiseerd en wanneer je dat wilt kan je een BOS (Basis Opleiding Scheidsrechter) cursus van de KNVB volgen. Dan krijg je ook nog een scheidsrechtertenue, fluit en natuurlijk de kaarten. Zo staan alle scheidsrechters goed voorbereid op het veld.

Gastenopvang
Elke zaterdag komen er heel veel tegenstanders met begeleiding naar het Wiarda complex. Blauw Wit '34 vindt het belangrijk dat de gasten goed worden opgevangen en begeleid. Hiervoor zijn er elke zaterdag gastvrouwen aanwezig die de tegenstanders wegwijs maken op ons complex, helpen met formulieren, vragen enzovoort. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie.
____________________________________________________________________________
Zaalvoetbalcommissie
De commissie zaalvoetbal organiseert en stelt teams samen kortom regelt alles wat met zaalvoetbal te maken heeft. De laatste jaren gaat het erg goed. Maar liefst 17 zaalteams spelen voor ons. De commissie heeft hier de handen vol aan. 

____________________________________________________________________________
Technische zaken 

Technische commissie

De Technische commissie is verantwoordelijk voor het (technisch) beleid van alle selectieteams. Het gaat hier om het benoemen van trainers en van de medische staf. Maar de commissie draagt ook verantwoordelijkheid voor zaken als scouting en opleiding (uitvoer jeugdbeleidsplan). De voorzitter van de Technische Commissie is bestuurslid en is in de uitvoering verantwoordelijk voor de eerste selectie senioren.  Verder bestaat de commissie uit de volgende leden met hun aandachtgebieden:
TC-lid 2e sel. senioren en O19
TC-lid O17 en O15
TC-lid O13
TC lid O11 en O9

Hoofd Jeugdopleiding

De vereniging beschikt over een Hoofd Jeugd Opleiding, die veelvuldig op sportpark Wiarda aanwezig is. De HJO stuurt trainers aan en is (mede) verantwoordelijk voor diverse zaken, zoals indelingen, trainingsschema, inhoud trainingen etc. Maar is ook (mede) verantwoordelijk voor de uitvoer van de bij Technische Commissie omschreven taken. De HJO draagt voor een belangrijk deel bij aan de opleiding en ontwikkeling van onze jeugdvoetballers en onze jeugdtrainers.

Coördinatoren
In de technische commissie zitten de coördinatoren. Deze coördinatoren hebben allen een aandachtsgebied en daarmee ondersteunen zij het technische beleid bij selectieteams.

De coördinatoren zijn ingedeeld met de volgende aandachtsgebieden:

1-ste en 2-de selectie senioren

JO19-junioren selectie

JO17- en JO15-junioren selectie

JO13-, JO11-, en JO9-pupillen selectie

____________________________________________________________________________

Algemeen (vacature)

Clipperservice

De Clipperservice zorgt ervoor dat de leden altijd terecht kunnen in de kantine. De keuken is alleen op zaterdag geopend. De kantine is elke dag geopend behalve op de zondag. Dit vraagt natuurlijk veel vrijwilligers en iemand die de inzet organiseert. Verder hebben we uiteraard een kantinebeheerder die ervoor zorgt dat de voorraden aangevuld zijn, maar ook vooral dat de regels worden toegepast.

Accommodatiecommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor alle onderhoud die er nodig is om al onze eigendommen er netjes en verzorgd uit te laten zien. Daarnaast zorgt zij ervoor dat alle materialen die door de leden gebruikt worden er altijd spik en span uitzien. Tevens zorgt de commissie ervoor dat elke zaterdag de hoekvlaggen en misschien wel belangrijker de doelnetten weer netjes geplaatst, maar ook weer opgeruimd worden.

Wasserij

Blauw Wit '34 heeft een eigen wasserette. Deze wasserette bevat professionele wasmachines die wekelijks vele uren draaien. Zaterdag na de wedstrijd kan de was worden ingeleverd en de week erop kan deze weer schoon worden opgehaald.

Activiteitencommissie

Voor de sociale activiteiten hebben we deze commissie opgericht. Deze commissie verzorgt in diverse samenstellingen het jaarlijkse Sinterklaasfeest, het jaarlijkse volleybaltoernooi, maar ook toernooien, pupil van de wedstrijd en nog veel meer andere activiteiten. Dit omdat Blauw Wit '34 het belangrijk vindt om naast de voetbalactiviteiten ook andere verbindende activiteiten te organiseren.

____________________________________________________________________________

Penningmeester 

Financiële administratie

Onze penningmeester wordt ondersteund door een commissielid. Hij/zij zorgt ervoor dat de dagelijkse gang van zaken wordt bijgehouden en geregistreerd in onze boekhouding.

Kassa
Bij elke thuiswedstrijd van ons eerste elftal ontvangen wij ook supporters van onze tegenstander. Het is gebruikelijk dat er dan entree gevraagd wordt en dit gebeurt uiteraard door vrijwilligers. Deze commissie zorgt ervoor dat er dan voldoende mensen aanwezig zijn om entree te heffen en draagt dit entreegeld weer af aan de penningmeester.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!