FAQ Lid worden - Blauw Wit '34

FAQ Lid worden

FAQ Lid worden

Veel gestelde vragen bij aanmelding nieuwe leden

Nadere Informatie : Website : www.blauwwit34.nl

E-mail : ledenadministratie@blauwwit34.nl

Aanmelden: Aanmelden kan via de website
- http://www.blauwwit34.nl/lidworden
- de kantine “de Clipper”, de mensen achter de bar kunnen je verder
helpen

Een aanmelding wordt in behandeling genomen als:
- het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld en ondertekend;
- pasfoto is bijgevoegd (zie vraag: pasfoto inleveren);
- kopie legitimatiebewijs is bijgevoegd (zie vraag: legitimatie inleveren);
- alles kan worden ingeleverd worden bij de contactpersoon aanmelding
nieuwe leden. Dit mag per post

Blauw Wit '34
T.a.v. Ledenadministratie
Postbus 7593
8903 JN  Leeuwarden 

of afgeven in een gesloten envelop bij de bar van de kantine “de Clipper".

Let op: lees de vragen en antwoorden hieronder.


Naast het aanmeldingsformulier moeten meer gegevens ingeleverd worden. Dit is afhankelijk van leeftijd en overschrijving.

Eerst eens meetrainen? Dat kan. Gebruikelijk is dat er maximaal 3 keer meegetraind wordt.
Let op: Zonder lidmaatschap mag er geen wedstrijden gespeeld worden en is de voetballer niet verzekerd!

Tijdsstip past niet? Er zal, in overleg, gezocht worden naar een ander team waarmee je kunt trainen. Dit betekent niet automatisch dat de voetballer in dat team terecht
komt.

Wanneer is er trainen? Dit hangt samen met de vraag in welk team je wordt ingedeeld. Het meest recente trainingsschema is terug te vinden op de Blauw Wit site.

In welk team kom ik? Dit wordt bepaald door de coördinator van de betreffende jeugdafdeling, hierover ontvang je bericht. Het principe geldt dat het nieuwe lid automatisch eerst in het laagste team instroomt.

Bestuursbesluit:
De E- en F-teams bestaan uit maximaal 9 spelers. Na aanvang van het
voetbalseizoen zijn nieuwe leden altijd welkom en worden tot aan de
winterstop gelijkmatig over de bestaande teams verdeeld. Deze nieuwe leden
trainen wel mee maar krijgen geen garantie dat zij tot de winterstop
wedstrijden mee kunnen spelen. Bij afwezigheid van een “vaste” speler zal de
praktijk zijn dat deze spelers alsnog kunnen spelen. Na de winterstop worden de teams uitgebreid met nieuwe teams. De nieuwe leden worden allemaal in deze teams geplaatst. Vervolgens kunnen zij spelen en hun capaciteiten laten zien om zich naar een hoger niveau te kunnen spelen. Echter zal dit niet eerder het geval zijn dan in het nieuwe seizoen.

Bij vriendje in team? We kijken altijd naar wat mogelijk is, maar we kunnen dit niet met zekerheid toezeggen.

Pasfoto inleveren? Dit is afhankelijk van je leeftijd, vanaf de D-pupillen is het verplicht in opdracht van de KNVB voor het afgeven van een spelerspas. Zet altijd jouw naam en
geboortedatum achterop de foto.

Legitimatie inleveren? Een kopie van een legitimatiebewijs meesturen is verplicht voor nieuwe leden vanaf 16 jaar.

Spelerspas? De spelerspas van de KNVB wordt uiteindelijk afgeleverd bij de desbetreffende (jeugd)leider, je merkt hier verder niets meer van.

Wanneer hoor ik wat? Je ontvangt z.s.m. een telefoontje of e-mail van een Blauw Wit coördinator in welk team je geplaatst bent en de trainingstijden.

Hoe kom ik aan kleding? Blauw Wit ’34 voorziet elk jeugdteam van een wedstrijdtenue. Deze kleding wordt in bruikleen beschikbaar gesteld aan de leden, de kleding blijft eigendom van de club. De spelers betalen een jaarlijkse vergoeding voor de
ter beschikbaarstelling van de kleding. Voor meer informatie kunt u terecht op de website bij het reglement kledingfonds.

Overschrijvingen: Op de website staat stapsgewijs precies aangegeven wat er geregeld moet worden. Let op: eventueel kun je daarna contact (bij voorkeur via e-mail) opnemen met de ledenadministratie.

Ontvang ik een clubblad? Nee, voor alle informatie kun je terecht op onze website.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!