Sponsors

Blauw Wit '34 G-Voetbal Informatie

Wat is G-voetbal?

G-voetbal is voetbal voor mensen met een beperking. Door te voetballen, kunnen ze sporten en doen ze mee in een voetbalvereniging. Er wordt getraind en er worden wedstrijden gespeeld. Bij G-voetbal gaat alles zoveel mogelijk zoals ook het bij andere teams gaat, maar er is wel iets meer 'speciale' aandacht. De trainers en leiders zijn vrijwilligers met affiniteit met voetbal en met de doelgroep.
Het uitgangspunt van G-voetbal is: normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet.

Voor wie is G-voetbal?

G-voetbal is voor mensen die graag willen voetballen maar die door een lichamelijke of geestelijke beperking niet deel kunnen nemen aan het reguliere voetbal. Het maakt (in beginsel) niet uit wat voor beperking iemand heeft. Samen met de ouders/begeleiders bekijken we of voetbal iets voor uw kind is. G-voetbal is voor jongens en voor meisjes. G-voetbal is niet voor kinderen met alleen gedragsproblemen. Blauw Wit ’34 is tot nu toe de enige club die G-voetbal in Leeuwarden en omstreken aanbiedt. Bij Blauw Wit '34 is nog geen G-voetbal voor volwassenen.

Het doel

Wat willen we bereiken met G-voetbal? Het doel is de integratie van kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in onze maatschappij. Het moet vanzelfsprekend zijn dat ze meedoen. Het G-voetbal wil bijdragen aan:
1. een positieve fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen met een beperking;
2. integratie van kinderen met een beperking in onze maatschappij. 
Klik hier voor het meest recente plan.

Proeftrainen en lid worden?

Kinderen mogen meedoen met een proeftraining. Samen met de ouders/begeleiders kunnen we dan beoordelen of het kind bij ons op de goede plaats is. Aanmelden kan alleen door contact op te nemen met de coördinator van het G-voetbal (zie contact). Aanmelden kan niet via de website van Blauw Wit '34.

Trainen

De training is (één keer in de week) op woensdagmiddag. Er wordt (in beginsel) getraind in drie groepen: een pupillengroep (vanaf 6 jaar), en twee juniorengroepen (een voor jongere en een voor oudere junioren); de indeling wordt niet alleen op leeftijd bepaald, maar ook op basis van wat het kind (aan)kan, en of het kind bij de groep past.
De trainingen zijn buiten op het voetbalveld; 's winters trainen de pupillen in de zaal. De training duurt ongeveer een uur. Vuistregel is: op een groep van rond de 7-8 kinderen zijn er minimaal twee trainers. Bij voorkeur leidt één trainer de training voetbaltechnisch en heeft de ander ruimte om meer aandacht en begeleiding te geven. De trainingen zijn aangepast aan wat de kinderen kunnen. De trainingen worden verzorgd door enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast zijn er stagiairs van het CIOS en hogescholen. De trainers zijn vrijwilligers met affiniteit met voetbal en met de doelgroep.

Wedstrijden

Als kinderen het leuk vinden en 'er aan toe zijn' kunnen ze ook meedoen aan de wedstrijden. De wedstrijden zijn één keer in de 3-4 weken op een zaterdag. Er worden dan meestal twee wedstrijden gespeeld van ongeveer 2x15 of 2x20 minuten. De wedstrijden worden gespeeld tegen G-teams van andere verenigingen in Noord-Nederland.
De wedstrijden vallen onder de KNVB en worden gespeeld volgens de KNVB-spelregels. Naast de gewone wedstrijden wordt er regelmatig meegedaan aan toernooien.
Van de wedstrijden kan verslag woden gedaan op de web site door middel van tekst en/of foto's/video.

Huisregels en afspraken

We hebben met elkaar een aantal huisregels en afspraken (klik hier). Tijdens de trainingen/wedstrijden zorgen de trainers/leiders voor de begeleiding van uw kind. Vervoer, omkleden, douchen e.d. gebeurt onder verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de zorg van hun kind of het kind dat aan hen ter verantwoording is overgedragen. Dit houdt ook in dat bij voorkeur één ouder/verzorger tijdens de trainingen/wedstrijden aanwezig is, of dat de verantwoording aan een andere ouder/verzorger is overgedragen die aanwezig is. Wanneer u als ouder vindt dat uw kind zelfstandig trainingen/wedstrijden kan bezoeken, mag dat, maar u blijft verantwoordelijk. Bij eventuele calamiteiten moeten de trainers/leiders de ouders/verzorgers, als die niet aanwezig zijn, direct kunnen bereiken. Ouders/verzorgers zorgen dat de trainer/leider daarvoor een telefoonnummer heeft waarop de ouders/verzorgers bereikbaar zijn.

G-commissie

Er is een G-commissie die alle zaken rond het G-voetbal regelt en besluiten neemt over de gang van zaken bij het G-voetbal. Voetbaltechnische zaken liggen bij trainers en leiders. De G-commissie komt een aantal malen per jaar bijeen (minimaal vier keer).
Eén keer in de drie jaar wordt een plan opgesteld voor de komende jaren (klik hier voor het meest recente plan). De G-commissie kan taken delegeren aan anderen. Ook vaardigt de commissie leden af naar de vergaderingen van de KNVB G-Voetbal regio Noord Nederland. De G-commissie is onderdeel van de organisatiestructuur van Blauw Wit ’34 en onderhoudt namens de G-afdeling de contacten met andere functionarissen binnen de vereniging.
In de G-commissie hebben in elk geval zitting:
· de G-coördinator (functionaris Blauw Wit ’34)
· de (hoofd)trainer (functionaris Blauw Wit ’34)
· een ouder/leider namens de pupillen
· een ouder/leider namens de junioren
. een persoon namens de ouders

Daarnaast kunnen ook anderen/belangstellenden zitting hebben. Nieuwe commissieleden worden door de G-commissie voorgedragen. De commissie organiseert minimaal 1x per jaar een ouderavond.

Kleding

Trainen mag in eigen trainingstenue/trainingspak. Trainen moet op voetbalschoenen, tenzij met de trainers anders is afgesproken. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht bij trainingen en wedstrijden (KNVB-regel). Bij wedstrijden wordt gespeeld in een door Blauw Wit ’34 verstrekt wedstrijdtenue. Elk jeugdlid neemt deel aan het Kledingfonds. Kousen dienen op eigen kosten te worden aangeschaft (bij Intersport Luxen aan de Nieuwestad; vraag naar Blauw Wit '34 kousen).

Contributie

Als uw kind meedoet wordt hij of zij lid van de voetbalvereniging Blauw Wit '34. Er moet dan ook contributie worden betaald. Klik hier voor de hoogte van de contributie.

G-voetbal bij Blauw Wit '34

Bij Blauw Wit ’34 is begin 2009 het G-voetbal van start gegaan. Vanaf 2010 wordt er met teams meegedaan aan de KNVB-competitie. Blauw Wit ’34 is een vereniging die niet uitsluitend denkt en doet aan voetbal, maar een vereniging die maatschappelijke betrokkenheid een belangrijk uitgangspunt vindt. Zie bijvoorbeeld ook: Friends of Stars In Their Eyes.
Het G-voetbal in Nederland bestaat al langer. De KNVB is in 1984 gestart met officieel competitievoetbal voor G-voetballers ouder dan 16 jaar. Inmiddels doen aan die competitie zo’n 240 teams van 200 verenigingen mee. Sinds 2005 organiseert de KNVB, als eerste voetbalbond ter wereld, ook een G-competitie voor kinderen met een beperking. Bij meer dan 100 verenigingen zijn ruim 1.000 jonge voetballers met een beperking actief. Over het algemeen is in Noord-Nederland wat later met G-voetbal gestart dan in de rest van Nederland.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!